Megjelent a 3. CD

Varázs CD

Novák Anikó

Novák Anikó

Kiskorom óta a hang van rám a legnagyobb hatással. Mindenekelőtt a madarak, a víz, a szél, az emberi hang, a ritmus, a különböző hangszerek és a szép, vagy felemelő zene hangjai. Sokat hallgatom és figyelem az emberi beszédet is. A hang életem egyik alapeleme.

A Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után felvettek a Janus Pannonius Tudományegyetem Néprajz szakára, a következő évben pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára. Diplomamunkámat a mongol népek zenei műveltségéről és a belső-ázsiai–magyar népzenei kapcsolatokról írtam. A diplomamunkához tartozik egy időrendi ismertető a mongol zenei élet legfontosabb 20. századi eseményeiről és egy zenei szakszótár is. Konzulensem Dr. Sipos János volt, az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára.

Gyerekkorom óta furulyázom és hegedülök, majd a konzervatóriumban – társaimhoz hasonlóan – zongorázni kezdtem, amit az érettségi után ének tanulmányok követtek. Ezeken a hangszereken és szakokon IV. továbbképzős szintig tanultam zeneiskolai és szakiskolai keretek között.

A konzervatóriumban szolfézs-zeneelmélet szakon végeztem, ehhez karvezetés is kapcsolódott.

Az egyetemi évek alatt rövid orgona, majd a mai napig folyamatban levő hárfa tanulmányokat kezdtem, közben Bevezetés a zenetudományba címmel 4 félévig hallgattam Nirschy Ott Aurél óráit.

A diplomavédés után elvégeztem az egri Eszterházy Károly Főiskola Ének-zene szakát karvezetés és zenei informatika szakirányokon. Jelenleg ugyanitt Ének-zene tanár szakos hallgató vagyok.

Tanulmányaim alatt folyamatosan képeztem magam különböző kurzusokon és versenyeken, mint a Keszthelyi reneszánsz és barokk táborok tánc és népi énekstílus gyakorlatain, furulyás továbbképzésen, illetve az ázsiai kultúrák tánc- és mozgásvilágában az Indonéz Nagykövetség által biztosított keretek között. Ugyanitt tanultam nyugat-jávai bambuszfuvolán is. Emellett részt vettem népdaléneklési és kamarazenei versenyeken, amelyeken I. díjat, illetve kiemelt nívódíjat kaptam, az I. Országos Zeneiskolai Hárfaversenyen, ahol a zsűri I. díjjal értékelt a korcsoportomban, az ELTE pedig Tudományos ösztöndíjának bronz fokozatában részesített az indonéz gamelán zenéről és hátteréről végzett kutatómunkámért és az arról írt tanulmányért.

Tanáraim és konzulenseim:
Bajna Erzsébet, Dr. Birtalan Ágnes, Bodza Klára, Czidra László, Daróci Bárdos Tamás, Dr. Kárpáti János, Dr. Kelemen Imre, Dr. Kiss Katalin, Dr. Sipos János, Dr. Székely Tiborné, Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina, Dudás Anna, Földes Imre, Hegyesi-Hudik Margit, Dr. Kara György, Kállay Gábor, Kiss Tünde, Klembala Géza, Kobzos Kiss Tamás, Legányné Hegyi Erzsébet, Mihály Veronika, Molnár Szabolcs, Nagy Judit, Ötvös Csilla, Pintér Ágnes, Sarkady Józsefné, Stadler Vilmos, Szabó Viola, Vass Márta, Dr. Zombola Péter; I Gede Putra Widyutmala, Irda Risdiarti, Pak Mamat Rahmat.

1997 óta tanítok szolfézst, zeneelméletet, készségfejlesztést, hangképzést. Vezettem a budapesti Molnár Antal Zeneiskola előképzős és felnőtt kezdő szolfézscsoportjait, 2005 óta a budaörsi Leopold Mozart, 2013-tól pedig a Weiner Leó Zeneiskolában tanítok. Részt vettem és veszek az iskolák kamarazenei tevékenységében, zenekari munkájában, koncertek szervezésében, valamint fellépő előadóként. Emellett különböző felkérésekre énekelek és zenélek szólistaként, kamaraegyüttesben, 2001 és 2010 között pedig tagja voltam a Topong Bang indonéz gamelán-együttesnek is.

A középiskolás évektől kezdve zenélek és énekelek különböző zenei formációkkal. Legutóbb egy 1999-ben három iskola hallgatóiból alakult kórust és zenekart vezettem.

Zenét az 1990-es évek vége óta írok. Minden darab előadásra kerül különböző koncerteken.

Jelenleg a Gandharvák kibővített kisszimfonikus zenekarának karmestere vagyok.


 

Since my early childhood sounds had a great influence on me, be it human voice, sounds of nature, sounds of different musical instruments or tunes from films. I LOVE listening to human voice and observing its different pitches with their colourful emotions and moods, just like adore listening to the birds, the sea and the wind. Sounds are essential part of my life.

After finishing the Music Arts School I was admitted to the Department of Ethnography at the Faculty of Arts at the University of Pécs, then next year to the same faculty at the Uversity of Budapest. I wrote my thesis on the musical education of the Mongolian people and the Inner Asian and Hungarian relations in music. My thesis has a supplement containing a chronological review of all the important musical events of the 20th century in Mongolia and a vocabulary of musical terms. My thesis adviser was Dr.János Sipos, phD, senior research fellow of the Hungarian Academy of Sciences and teacher at the Faculty of Folk Music at Liszt Ferenc Academy of Music.

I have been playing the flute and the violin since my childhood, then at the Academy of Music I started playing the piano and took up singing as well.

At the Academy of Music I graduated in solfége and music theory, both combined with conducting.

During the University years I started to play the harp and the organ, and for four semesters attended special courses „introduction to Musicology”, lead by Aurél Nirschy Ott.

After graduation I finished the department of Music at the Eszterházy Károly College, graduating in conducting and music informatics.

Throughout my studies I took part on different trainings and courses, such as a Renaissance and Baroque course of dance and folk singing organized in Keszthely (the Balaton region), flute trainings and other trainings. I also had an insight in the nature of Asian dances and the unique way of communal playing at a course organized by the Indonesian Ambessy and held by one of Indonesia’s most famous gamelan players. Here I learned to play the West-Javanese bamboo flute as well. Besides, I had several participations in folk singing and chamber music competitions, in many occasions winning 1.prizes and special prizes. On the national Harp Competition of Music schools of Hungary I won 1.prize in my age group, while my research and thesis on the Indonesian Gamelan music and its background had also been awarded by a scientific award at the University of Budapest.

My teachers and advisers:
Bajna Erzsébet, Dr. Birtalan Ágnes, Bodza Klára, Czidra László, Daróci Bárdos Tamás, Dr. Kárpáti János, Dr. Kelemen Imre, Dr. Kiss Katalin, Dr. Sipos János, Dr. Székely Tiborné, Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina, Dudás Anna, Földes Imre, Hegyesi-Hudik Margit, Dr. Kara György, Kállay Gábor, Kiss Tünde, Klembala Géza, Kobzos Kiss Tamás, Legányné Hegyi Erzsébet, Mihály Veronika, Molnár Szabolcs, Nagy Judit, Ötvös Csilla, Pintér Ágnes, Sarkady Józsefné, Stadler Vilmos, Szabó Viola, Vass Márta, Dr. Zombola Péter; I Gede Putra Widyutmala, Irda Risdiarti, Pak Mamat Rahmat.

I have been teaching solfége, music theory, skills development and singing skills since 1997. I lead preparatory groups and beginners’ solfége groups for adults at Antal Molnár School of Music and since 2005 I have been teaching in the Leopold Mozart’s School of Music. In both schools I have been participating in chamber music groups, orchestral work and organization. I also play and sing as a soloist, and between 2001 and 2010 I participated in an Indonesian gamelan group, Bang Topong.

I have been composing music since 1990, my pieces are played in different concert events.

At the moment I work with the extended small symphony orchestra ’Gandharvas’ as a conductor and composer.


 

Seit meinem Kindesalter haben Klänge den grössten Einfluss auf mich. Vor allem die der Vögel, des Windes, der menschlichen Stimme, der Rythmus, der verschiedenen Instrumente und die Töne einer schönen oder erhebenden Musik. Ich beachte und höre mir die menschliche Sprache auch oft an. Die Töne sind ein Grundelement meines Lebens.

Nach der Beendung der Weiner Leó Musik-fachmittelschule wurde ich auf die Fakultät für Folkskunde der Janos Pannonius Universität, und im nächsten Jahr auf die Fakultät der Geisteswissenschaften der Eötvös Loránd Universität aufgenommen. Meine Diplomarbeit habe ich über die Musikkultur der mongolischen Völker und die Zusammenhänge der zentral-asiatischen und ungarischen Volksmusik geschrieben. Die Diplomarbeit beinhaltet auch eine chronologische Beschreibung der wichtigsten Geschehen des mongolischen Musiklebens im 20. Jahrhundert sowie ein musikalisches Fachwörterbuch. Mein Konsulent war Dr. János Sipos, Forschungsprofessor des Institutes für Musikwissenschaften an der Ungarischen Akademie für Wissenschaften, und Lehrer der Fakultät für Volksmusik an der Liszt Ferenc Musikwissenschafts Universität.

Seit meinem Kindesalter spiele ich auf der Flöte und der Violine, im Konservatorium – wie meine Kollegen – begann ich Klavier zu spielen, wozu sich nach dem Abitur Gesang gesellt hat. Diese Instrumente und Disziplinen habe ich bis zur IV. Stufe der weiterführenden Lehre gelernt, in Musikschul- und Musikfachschul Rahmen.

Das Konservatorium habe ich im Fach Solfége – theoretische Musik beschlossen, wozu sich auch Orchesterleitung gesellt hat.

Während den Studienjahren habe ich kurz Orgel-, und bis zum heutigen Tag dauernden Harfe Lehren begonnen, währenddessen habe ich 4 Semester lang den Kurs „Einführung in die Musikwissenschaften” von Aurél Nirschy Ott besucht.

Nach meiner Disputation absolvierte ich die Fächer Orchesterleitung und Musik Informatik der Eszterházy Károly Hochschule in Eger. Zur Zeit mache ich hier die Ausbildung zum Musik Lehrer.

Während meiner Studien habe ich mich kontinuierlich mit verschiedenen Kursen und Wettbewerben weitergebildet, wie bei den Tanz und Volksgesangstil Praktiken der Renaissance und Barock Lager in Keszthely, Flöten Weiterbildung, und auch bei den von der Indonesischen Botschaft organisierten asiatischen Tanz- und Bewegungswelten. Hier habe ich auf der West-Javaischen Bambusflöte spielen gelernt. Zudem beteilgte ich mich an Volksgesang- und Kammermusik Wettbewerben, wo ich den I. Preis, sowie den sonder-niveau Preis erhalten habe, am I. Nationalen Musikschul- Harfen Wettbewerb, hat mich die Jury in meiner Altersgruppe mit dem I. Preis ausgezeichnet, desweiteren hat mich die Eötvös Loránd Univesität für meine Forschungsarbeit und Thesis zum Thema der indonesischen Gamelan Musik mit der Bronz Stufe ihres Wissenschafts Stipendiums ausgezeichnet.

Meine Lehrer und Konsulenten:
Bajna Erzsébet, Dr. Birtalan Ágnes, Bodza Klára, Czidra László, Daróci Bárdos Tamás, Dr. Kárpáti János, Dr. Kelemen Imre, Dr. Kiss Katalin, Dr. Sipos János, Dr. Székely Tiborné, Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina, Dudás Anna, Földes Imre, Hegyesi-Hudik Margit, Dr. Kara György, Kállay Gábor, Kiss Tünde, Klembala Géza, Kobzos Kiss Tamás, Legányné Hegyi Erzsébet, Mihály Veronika, Molnár Szabolcs, Nagy Judit, Ötvös Csilla, Pintér Ágnes, Sarkady Józsefné, Stadler Vilmos, Szabó Viola, Vass Márta, Dr. Zombola Péter; I Gede Putra Widyutmala, Irda Risdiarti, Pak Mamat Rahmat.

Seit 1997 unterrichte ich Solfége, Musiktheorie, Veranlagungsförderung, und Artikulation. Ich leitete die Solfégegruppen der Molnár Antal Musikschule in Budapest, seit 2005 unterichte ich an der Leopold Mozart Musikschule in Budaörs. An beiden Schulen beteiligte ich mich bei der Kammermusik, an Orchesterarbeiten, an Konzert Organisationen und als Sängerin. Daneben singe und musiziere ich auf Anfrage als Solistin oder in einer Kammergruppe, von 2001 bis 2010 war ich auch Teil der indonesischen Gamelangruppe, Topong Bang.

Seit der Mittelschule musiziere und singe ich mit verschiedenen Formationen. Zuletzt habe ich 1999 einen Chorus aus studenten von drei Schulen geleitet.

Ich schreibe Musik seit 1990-er Jahren. Jedes Stück wurde schon bei verschiedenen Konzerten vorgetragen.
Zur Zeit bin ich Orchesterleiterin der kleinsymphonischen Erweiterung der Gruppe Gandharvák.